Tag: lời chia sẻ về chữ tâm

Lời chia sẻ về chữ (Tâm) của một doanh nhân Trâm Tạ

NGƯỜI BÁN HÀNG VĨ ĐẠI (CHỈ DÀNH CHO CÁC BẠN ĐANG KINH DOANH) Ngày hôm nay, đọc trên VnExpress có bài PR của một anh bạn 8x có chuỗi cửa hàng fastfood, theo phong cách chia sẻ về con đường kinh doanh thành công. Với ai cũng vậy, những người dám khởi nghiệp, dám đương […]